Menu Zamknij

Rola Opiekuna

Rolą Opiekuna Seniora jest asystowanie osobie starszej w niezależnym życiu w jej własnym domu. Do najważniejszych zadań Opiekuna należy: dotrzymywanie towarzystwa, prowadzenie domu, opieka i wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności.

Opieka nad osobami starszymi w państwach Unii Europejskiej

Każdy Opiekun spod skrzydeł Custodia Med powinien charakteryzować się życzliwym podejściem do Podopiecznego. Główne zasady jakimi powinien się on kierować to wzajemny szacunek i zaufanie. Te zasady są gwarancją udanej współpracy między nami i naszymi Podopiecznymi.

Etapy rekrutacji

Wysłanie formularza

Rozmowa wstępna

Wybór oferty

Akceptacja klienta

Podpisanie umowy