Menu Zamknij

Dortmund

Miasto położone w zachodniej części Niemiec będące jednocześnie największym miastem Zagłębia Ruhry. Jest ważnym dla kraju ośrodkiem przemysłowym skupiającym takie branże, jak wydobycie węgla, hutnictwo, przemysł maszynowy, metalowy, elektrotechniczny, elektroniczny oraz spożywczy. To także centrum finansowo – handlowe skupiające jednocześnie liczne uczelnie oraz instytuty naukowo – badawcze.

Ciekawostki

Co warto zobaczyć

Etapy rekrutacji

Wysłanie formularza

Rozmowa wstępna

Wybór oferty

Akceptacja klienta

Podpisanie umowy